Josef NOVÁČEK & spol. s.r.o.

Ing. Josef Nováček se narodil v Českých Budějovicích ve známé českobudějovické rodině. V roce 1972 úspěšně absolvoval Univerzitu Britské Kolumbie (The University of British Columbia) ve Vancouveru, fakultu aplikovaných věd, obor stavebnictví. Poté se zaregistroval jako "Profesionální inženýr" v Kanadě.   

Do roku 2000 vlastnil a řídil úspěšnou stavební firmu ve Vancouveru. Příklady projektů:

            026.jpg                                014.jpg                              025.jpg        IBM Architects Vancouver, B.C.               McFarland Architect Vancouver, B.C.                                     IBM Arch.          

    Engineers J. Novacek and                          Engineers Josef Novacek                                     Engineers Josef Novacek                     Associates Ltd.                                             

Po tomto období se zapojil do řízení a rozvoje rodinných pozemků v Českých Budějovicích prostřednictvím společnosti Josef Nováček & spol. s.r.o., založené v roce 1993.

Tato společnost se zabývá developerskou činností, prodejem pozemků a správou majetku v Českých Budějovicích a okolí. Velká část pozemků je v rodinném vlastnictví od začátku 20. století.

Jednatelem společnosti je Ing. Josef Nováček, asistentkou jednatele je Ing. Milada Macků. Josef Nováček je členem Asociace inženýrů Britské Kolumbie v Kanadě.

 

Diplom

Děkanská pole
Děkanská pole

Podnikatelský Park Sever

 

 


 

foot[5].png