Česky English
Drobečková navigace

O nás > Hradební role

Hradební role

Území pro komerční využití u Českých Budějovic

Výměra, lokalita:
Ucelený pozemek o výměře 13 ha, z čehož je cca 7,5 ha podle současného platného územního plánu zastavitelných. Katastrální území obce Boršov nad Vltavou, na výpadové silnici E55 na Linec, v těsném sousedství katastrální hranice města České Budějovice (viz Mapa města).

Územní plán:
Současně platný územní plán určuje toto území k využití pro obchod, vekoobchod, distribuci, lehkou výrobu a administrativu.
V územním plánu vyššího územního celku Českých Budějovic se nachází dálniční přivaděč, který bude tvořit severní hranu pozemku (viz Situace). Tento přivaděč bude spojovat plánovanou dálnici D3 s existující výpadovou silnicí E55 na Linec.
V současné době se připravuje změna územního plánu, která umožní výše uvedené využití plus bydlení.

Současný stav projektu:
Územní rozhodnutí pro terénní úpravy již bylo uděleno. Dokumentace k územnímu rozhodnutí pro komunikace a sítě je částečně dokončena.
Je dokončena studie pro ochranu proti povodním a geologický průzkum území.

Silniční napojení:
Existující přímé napojení na silnici E55 viz Situace.

Kanalizační napojení:
Oddílná kanalizace. Dešťová kanalizace zaústěna do Vltavy, splašková kanalizace do kanalizačního sběrače, vzdáleného cca 60 m od pozemku.

Voda, plyn, elektřina:
V těsné blízkosti nebo přímo na pozemku.

Ochrana proti povodním:
V rámci terénních úprav bude severní část území navýšena o cca 50 cm. Tímto bude celé území navýšeno nad úroveň jak 100leté vody, tak nad úroveň povodně z r. 2002.

Vlastnictví:
Celé území vlastní Ing. Nováček

Cena:

Přiměřená velikosti pozemku, požadavkům na zasíťování a silniční přístup. 
 

Mapa města:

Hradební role - mapa města

 

Fotografie:

Hradební role - fotografie

 

Hradební role - fotografie

foot[5].png