Česky English
Drobečková navigace

O nás > Centrum Rožnov

STRÁNKA SE UPRAVUJE

Centrum Rožnov

Popis projektu:
Pozemkový celek pro obchod, administrativu, lehkou výrobu.
V současné době je bytová výstavba stále omezena hlukovým pásmem pro již zaniklý vojenský provoz na letišti v Plané u Českých Budějovic. Podle hlukové studie, která byla připravena pro město, je ochranné hlukové pásmo pro civilní  letištní provoz mnohonásobně menšího rozsahu.

Plocha území:
10,5 ha development vcelku nebo po částech

Lokalita:  (viz níže Mapa města a Letecký pohled)
Projekt je umístěn v jižní části Českých Budějovic, cca 2 km od středu města. V sousedství se nalézá existující kvalitní obytná výstavba a místní podnikatelské aktivity.

Dopravní napojení: (viz níže Mapa města a Situace)
Přímý přístup do středu města. Veřejná doprava dvěma trolejbusovými linkami k hranici pozemku.
Příjezd nákladní a veřejnou dopravou není v rozporu se stávající obytnou výstavbou.

Územní plán města: 
Územní plán byl schválen v květnu 2000 a povoluje výše uvedené využití. V sousedství se nachází rozsáhlá nová výstavba. V současné době se zpracovává Územní studie, která dále ujasní možnosti využití území.

Napojení na inženýrské sítě:
Existující inženýrské sítě jsou v zásadě k hranici pozemku, napojení na kanalizaci cca 90 m.
Projekt ZTV první etapy byl již vypracován. ÚR a stavební povolení již bylo vydáno, musí být ale obnoveno.

Vlastnictví:  (viz níže Vlastnictví)
Josef Nováček vlastní 100 % využitelné plochy pozemku.

Cena:
Cena k jednání je závislá na velikosti kupovaného pozemku a požadavků na zasíťování.

 

Mapa města:

 

 

Letecký pohled:

Letecký snímek z roku 1992

Vlastnictví:

p_vlast.gif

 

 Výňatky z tisku:

Centrum Rožnov

 Centrum Rožnov

 

foot[5].png